Tag Archive: 小朋友

大網仔營地-自駕去露營

一家大小,三五知己去weekend露營吸收下新鮮空氣,人都精神D呀!但係老婆又話拎著D營重,呀仔又周圍跑要拖住,朋友甲重話夜D先到,真係八隻手都唔掂呀!熱門露營地方大灘呀塔門又係禁區又要搭船,係咪好想…
繼續閲讀

Daddy 去邊好, 新界, 露營

, , , , , , , , , , , ,