Tag Archive: 摸蜆

泥涌石灘

秋天一到, 天氣都特別舒適怡人; 又係時候同另一半出去著得好好睇睇咁影靚相啦! 要上山下海幾個鐘的話, 容乜易個妝都溶埋要補補佢嫁! 今次介紹既西貢泥涌石灘有出曬名既斷橋同天空之鏡美景, 而且由落車地…
繼續閲讀

Daddy 去邊好, 新界, 玩水, 睇景

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,