Tag Archive: 鳥無人煙

龍珠島

每逢佳節,要比個驚喜另一半又要一個人煙罕見既海邊真係唔易嫁! 今次分享既青龍花園位於屯門青山公路掃管笏段, 龍珠島附近; 因為附近係小型的私人住宅關係, 公園只有少數人黎到。公園對開就係非康文署管理既…
繼續閲讀

BB去邊姐, 新界, 睇景

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,